اولین دوره مسابقات قهرمانی استانی بانوان

اولین دوره مسابقات قهرمانی بانوان  استان مازندران به میزبانی شهرستان آمل به سرپرستی سرکار خانم طاهری نائب رئیس WAKF مازندران  روز پنج شنبه   94/04/25  برگزار می گردد .

81300778-5931726